Telefono Nr. 8 46 452476 Fakso Nr. 8 46 453372 El.paštas - info@gargzdul.lt
Tilto g. 2 LT-96137 Gargždai Lietuva

Mokamos paslaugos

                                                                                                                                                                                                                             Patvirtinta:

2016-05-18   vyriausiosios

gydytojos įsakymu Nr. 31

 

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS GARGŽDŲ LIGONINĖS

 MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ, UŽ KURIUOS MOKA PATYS FIZINIAI ASMENYS AR UŽ JUOS MOKA JURIDINIAI ASMENYS, KAINOS

PASLAUGOS PAVADINIMAS

KAINA

Įsidarbinant

(kaina EUR)

Dirbant

(kaina EUR)

Vairuotojų profesionalų 17,03 19,46
Civilinės aviacijos darbuotojų 77,85 101,69/

46,22*

Laivyno darbuotojų 28,71 43,30
Geležinkelio darbuotojų 5,35 13,14
Darbuotojų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (esant sveikatai kenksmingų veiksnių poveikio rizikai ar dirbančių pavojingus darbus):
Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis 6,33 10,70
Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių rizikos sąlygomis 1,95 9,24
Darbuotojų, dirbančių kenksmingų biologinių veiksnių rizikos sąlygomis 6,81
Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių rizikos sąlygomis 5,35 11,19
Darbuotojų, dirbančių fizikinių veiksnių rizikos sąlygomis 2,43 7,30
Darbuotojų, dirbančių dėl fizinių perkrovų pavojingą darbą 2,92 7,30
Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų 3,41 2,43

*Civilinės aviacijos darbuotojams atliekant visapusišką medicinos ekspertizę, jos kaina –101,69 EUR, atliekant dalinę medicinos ekspertizę – 46,22 EUR

 

MOKAMOS NEMEDICININĖS PASLAUGOS

 

PASLAUGOS PAVADINIMAS Paslaugos kaina (EUR)
Ligonio pervežimas, jam pageidaujant, įstaigos transportu (už 1 km) 0,43
Dokumentų kopijos pagaminimas (už vieną A4 formato puslapį) 0,14
Asmeninių buities elektros prietaisų (išskyrus skirtų asmens higienai) naudojimas stacionaro skyriuose (už vieną parą) 0,29
Detalus asmens ambulatorinės kortelės išrašo paruošimas pacientui pageidaujant 4,34
Traumos (ligos) pasekmių įvertinimas draudimo įmonei ar pacientui prašant 4,00
Vaikų vystymosi sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos tarnybos nelankantiems vaikams ir papildomų procedūrų pageidaujantiems vaikams, kuriems suteikta 18-os lovadienių paslauga:

 • Už grupinį terapijos užsiėmimą
 • Už individualų diagnostikos ar terapijos užsiėmimą
 • Individuali specialisto konsultacija
 • Grupinė žaidimų terapija –
 • Išplėstinė specialistų komandos konsultacija
 • DISC tyrima
 

 

1,45

2,90

5,79

2,90

14,48

28,96

Vienos paros nakvynės paslauga motinai (tėvui), pageidaujančiai slaugyti vyresnį kaip 3 metų vaiką stacionare:

 • Nakvynės paslauga be maitinimo parai
 • Nakvynės paslauga su maitinimu parai
 

5,10

8,30

Skaitmeninio vaizdo įrašymas į CD, pacientui prašant 1,45
Skaitmeninio vaizdo atspausdinimas rentgeno nuotraukoje, pacientui prašant:

·         35×43

·         20×25

 

5,79

3,48

Dentalinė rentgenograma 2,03
Neskaitmeninės rentgenogramos (atliktos ant nuotraukos) išdavimas, pacientui prašant 1,45
Neskaitmeninės dentalinės rentgeno nuotraukos išdavimas, pacientui prašant 2,00
Skaitmeninės rentgenogramos atspausdinimas ant popieriaus, pacientui prašant 0,87
Nemedicininės pažymos išdavimas 0,87

 

Skalbinių skalbimas 1 kg. 0,72
Medicininių Instrumentų ir operacinių medžiagų  sterilizavimas 1 vnt. 0,83

 

 TEIKIAMOS SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS

PASLAUGOS PAVADINIMAS PASLAUGOS KAINA (EUR/mėn.)
Asmeniui su sunkia negalia (kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis) 753,01
Kitam asmeniui 579,24

 

TEIKIAMŲ PASLAUGŲ NEBLAIVIAM ASMENIUI KAINOS

(Patvirtinta 2014-10-30 Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T11-441)

PASLAUGOS PAVADINIMAS PASLAUGOS KAINA (EUR)
Vienas lovadienis (nakvynė, slaugymas, stebėjimas, maitinimas, konsultavimas) 71,25
Rūbų skalbimas 3,71
Kūno švarinimas 4,34

Už paslaugas, suteiktas asmenims į Gargždų ligoninę pristatytiems GMP darbuotojų arba policijos pareigūnų, apmoka Klaipėdos rajono savivaldybės administracija pagal viešosios įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės pateiktas ataskaitas.

 

TEIKIAMŲ VAIKŲ STEBĖJIMO PASLAUGŲ APMOKĖJIMAS

PASLAUGOS PAVADINIMAS PASLAUGOS KAINA (EUR)
Vienas lovadienio kaina (nakvynė, slaugymas, stebėjimas, maitinimas, konsultavimas)

89,21

 

PASLAUGOS PAVADINIMAS PASLAUGOS KAINA (EUR)
Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymas

48,36

 

SLAUGA

Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina eurais
Mokama slauga (vienos dienos įkainis)

26,22

(Patvirtinta Gargždų ligoninės vyr. gydytojos 2017-04-27 įsakymu Nr. 26)

Medicininių paslaugų kainos

(kai pacientas už paslaugą moka pats)

 

PACIENTO PRIĖMIMAS IR KONSULTAVIMAS

Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina eurais
02004 Gydytojo specialisto – konsultanto 20,49
02009 Gydytojas konsultantas – specialistas į namus 24,57
02013 Laboranto apsilankymas medžiagai iš

ligonio paimti

10,24

 

TVARSTYMAS IR KITOS SPECIALIOS PASLAUGOS

Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina eurais
03001 Perrišimas 2,87
03002 Redresyvus lipnus krūtinės tvarstis arba čerpių pavidalo lipnus tvarstis, išskyrus bambos tvarstį 3,79
03003 Apykaklės formos kaklo tvarstis 5,52
03004 Spaudžiantis tvarstis 3,51
03005 Galvos, peties arba šlaunies sąnario arba kūno apimties tvarstis 7,60
03006 Kuprinės formos tvarstis, Dezo arba Džilkristo raištis 9,33
03007 Sąnarių stabilizavimo atramos tvarstis su neelastiniais pleistrais (kaspininis (juostelintis) tvarstis 5,17
03008 Cinko klijų tvarstis 6,01
03009 Gipso arba krakmolo prie tvarsčio papildomas fiksavimas 1,66
03010 Mažasis įtvaro tvarstis, galintis būti laikinuoju tvarsčiu, esant kaulų lūžiams 6,01
03011 Mažasis įtvaro tvarstis, jį įrišus kartotinai, nekeičiant šinos padėties 2,80
03012 Įtvaro tvarstis, apimantis bent du didžiuosius sąnarius (peties, alkūnės, dilbio, pėdos), galintis būti delno, kelio laikinuoju tvarsčiu, esant lūžiui 8,74
03013 Įtvaro tvarstis, apimantis bent du didžiuosius sąnarius (peties, alkūnės, delno, kelio pėdos), jį aprišus kartotinai, nepakeitus įtvarų 3,51
03014 Abdukcijos įtvarų tvarstis; tvarstis su krakmolu ir gipsu 11,26
03015 Tempiantis tvarstis 8,74
03016 Tempiantis tvarstis, naudojant vinis ir vielas 16,98
03017 Gipsinis batas 9,33
03018 Gipsinio įtvaro tvarstis 6,38
03019 Gipsinio įtvaro tvarstis, rišamas pakartotinai, nepakeitusio formos 3,14
03020 Lanko pavidalo tvarstis -gipso tutorius 13,91
03021 Lanko pavidalo tvarstis blauzdikauliui 13,91
03022 Lanko pavidalo tvarstis, apimantis bent du didžiuosius (peties ,alkūnės, delno, kelio, pėdos) sąnarius 14,55
03023 Lanko pavidalo kaklo gipsinis tvarstis su peties raiščiu ir galvos atrama 13,54
03024 Gipsinis įtvaro tvarstis ,apimantis truputį daugiau nei du didžiuosius sąnarius (peties, alkūnės, delno, kelio pėdos) 8,88
03025 Gipsinio įtvaro tvarstis ,apimantis truputį daugiau nei du didžiuosius sąnarius, pakartotinai rišant tvarstį, nepakeitus jo formos 3,86
03026 Gipsinis tvarstis rankai su peties, kojos ar dubens juosta 17,92
03027 Gipsinė lova arba naktipuodžio pritaikymas 33,41
03028 Modeliuotas tvarstis papildomai prie atitinkamo gipsinio tvarsčio 4,00
03029 Gipsinio tvarsčio nuėmimas 3,86
03030 Gipsinio tvarsčio modifikavimas (langų formavimas, įtvarų uždėjimas, pakojos įstatymas vaikščiojimui, nuimamo pado pritaisymas) kitą dieną po uždėjimo 4,31

 

INJEKCIJOS, INFUZIJOS

Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina eurais
04001 Kraujo paėmimas iš venos 3,22
04002 Kraujo paėmimas iš piršto 2,08
04003 Injekcijos į odą, į poodį, po gleivine ar injekcija į raumenį, apsauginis skiepas (neįskaitant vakcinos kainos) 2,30
04004 Injekcijos į veną 3,29
04006 Injekcijos į raumenis 2,30
04007 Injekcijos į periduralinę ertmę 4,87
04009 Infuzija į veną 10-30 min. 5,52
04010 Infuzija į veną ilgiau kaip 30 min. 6,66
04011 Tepinėlio paėmimas mikroflorai nustatyti 2,30

 

NEATIDĖLIOTINOS PRIEMONĖS

Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina eurais

05007

Skrandžio skalavimas skrandžio zondu

20,29

 

PUNKCIJOS

Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina eurais
06001 Alkūnės ir kelio sąnario punkcija 12,82
06002 Peties ir kelio sąnario punkcija 17,92
06003 Limfmazgio punkcija ,seilių maišelio, nervinio mazgo, seromas, hibromos, hematomos punkcija, būgnelio punkcija 33,53
06004 Plaučių punkcija, taip pat plaučių kavernų ir auglių punkcija 89,16
06005 Pilvo ertmės arba pleuros ertmės punkcija 33,53

 

                         ALERGOLOGIJA

Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina eurais

07010

Bronchų provokacinis mėginys alergenų poveikiui ar bronchų reaktyvumui nustatyti registruojant atsaką spirometriškai

28,66

 

KINEZITERAPIJA

Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina eurais

Kvėpavimo gimnastika (1 procedūra):

08001 Individualus užsiėmimas 4,16
08002 grupinis užsiėmimas 2,50
Ergoterapeuto paslauga (5 vnt.) 20,49

Aktyvūs pratimai reabilituojant po

įvairių ligų (atlieka pats ligonis, prižiūrimas specialisto, 1 procedūra):

08003 Grupinis užsiėmimas 3,74
08004 Individualus užsiėmimas 5,82
08005 Grupiniai organizmą stiprinantys KT užsiėmimai (1 procedūra) 5,30

KT vandenyje (1 valanda):

08013 Individualus užsiėmimas 9,97
08014 Grupinis užsiėmimas 6,66
08017 Stuburo tempimas ir mankšta salėje 5,82

Taikomoji KT:

08018 Individualus užsiėmimas 8,31
08019 Grupinis užsiėmimas 5,82

 

GYDOMASIS MASAŽAS

Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina eurais
10001 Galvos masažas (1 vienetas) 2,50
10002 Veido masažas (1 vienetas) 2,50
10003 Kaklo srities masažas (1,5 vieneto) 3,74
10004 Viršutinės galūnės, peties ir mentės srities arba visų viršutinės galūnės sąnarių masažas (2 vienetai) 4,95
10005 Alkūnės sąnario masažas (1 vienetas) 2,50
10006 Riešo sąnario masažas (1 vienetas) 2,50
10007 Plaštakos ir dilbio masažas (1 vienetas) 2,50
10008 Krūtinės ląstos masažas (iš priekio ir nugaros – 3 vienetai) 7,45
10009 Nugaros masažas (2 vienetai) 4,95
10010 Pilvo raumenų masažas (1,5 vieneto) 3,74
10011 Juosmens ir kryžkaulio srities segmentinis masažas (1,5 vieneto) 3,74
10012 Nugaros ir juosmens srities masažas (3 vienetai) 7,45
10013 Segmentinis kaklo ,stuburo ir krūtinės srities masažas (3.5 vieneto) 8,74
10014 Stuburo srities masažas (užpakalinė kaklo, nugaros bei juosmens ir kryžkaulio sritys nuo kairės iki dešinės užpakalinės maksiliarinės linijos – 3 vienetai) 8,31
10015 Apatinės galūnės masažas (2 vienetai) 4,95
10016 Apatinės galūnės ir juosmens srities masažas (pėdos, blauzdos, šlaunies, sėdmenų bei juosmens ir kryžkaulio sritys – 3 vienetai) 7,45
10017 Klubo sąnario masažas (1 vienetas) 2,50
10018 Kelio sąnario masažas (1 vienetas) 2,50
10019 Čiurnos sąnario masažas (1 vienetas) 2,50
10020 Pėdos ir blauzdos masažas (1 vienetas) 2,50
10021 Bendrasis masažas kūdikiams 8,61
10022 Bendrasis kūno masažas (10 vienetų) 24,87
10023 Lengvas bendrasis masažas 16,63
10024 Bendrasis masažas vaikams (iki 10 metų) 8,61

 

BALNEOLOGIJA IR HIDROTERAPIJA

Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina eurais

Purvo procedūros:

11021 Purvo aplikacija 8,31
11023 Parafino aplikacija 8,31

 

FIZIOTERAPINIS GYDYMAS

Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina eurais

Amplipulsterapija:

12001 Su medikamentais 3,29
12002 Be medikamentų 2,94
12003 Galvanizacija (be medikamentų) 4,31
12004 Elektroforezė (su medikamentais) 5,82
12005 Ertminė elektroforezė (su medikamentais) 5,44
12006 Darsonvalizacija (vieno lauko) 3,29
12028 Haloterapija (1 seansas) 4,00
12010 Diodinaminės srovės (DDS, 1 lauko) 3,29
12011 Elektrostimuliavimas (1 laukas) 3,29
12013 Magnetolazerinė terapija (1 lauko) 2,94
12014 Vaistinių medžiagų inhaliacija 4,16
12015 Lazerio terapija (1 lauko) 3,29

Ultravioletinių spindulių terapija:

12016 Bendra 6,66
12017 Lokali 1,66

Mikrobangų terapija:

12018 Decimetrinės mikrobangos 3,29
12021 Ultragarso terapija (1 lauko) 3,29
12022 UAD terapija 2,50
12023 Fonoforezė (ultragarsas su medikamentais, 1 lauko) 4,16
12024 Kintamojo magnetinio lauko terapija (1 lauko) 2,50
Sinchroninė terapija 4,10
Bioptronas 4,10
Bemer 3000 4,10
12028 Haloterapija (1 seansas) 4,00

 

 RADIOLOGINIAI TYRIMAI

Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina eurais

Rentgenodiagnostiniai tyrimai (1 tyrimas)

20401

Gydytojo rentgenologo konsultacija (1 pacientas)

24,57

 

RENTGENOGRAFIJA

Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina eurais
25001 Rentgenograma 13×18 cm dydžio 2,50
25002 Rentgenograma 18×24 cm dydžio 2,94
25003 Rentgenograma 24×30 cm dydžio     3,74
25004 Rentgenograma 30×40 cm dydžio 4,58
25005 Rentgenograma 35×35 cm dydžio 4,95
25006 Rentgenograma 35×43 cm dydžio 5,37
25007 Rentgenograma 15×40 cm dydžio 3,74

 

Pastaba: bendra rentgenologinio tyrimo kaina sudaroma prie tyrimo kainos papildomai pridedant atliktų rentgenogramų kainą, atsižvelgiant į nuotraukos dydį.

 

ULTRAGARSINIAI TYRIMAI

Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina eurais

BENDROJI ULTRAGARSINĖ DIAGNOSTIKA

27005 Pilvo tyrimas įskaitant inkstų ir šlapimo pūslės tyrimą be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu R (report) 57,41
27006 Inkstų ir šlapimo pūslės tyrimas be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu R (report) 57,41
27007 Dubens ir pilvo tyrimas esant nėštumui ir jo komplikacijoms be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu R (report) 57,41
27008 Moters dubens tyrimas be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu R (report) 57,41
27009 Vyro dubens tyrimas be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu R (report) 57,41

 

FUNKCINĖS DIAGNOSTIKOS TYRIMAI

Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina eurais
28022 Vidaus organų echoskopinis tyrimas (bendras) 24,87
28023 Kepenų echoskopinis tyrimas 24,87
28024 Inkstų echoskopinis tyrimas 12,47
28025 Šlapimo pūslės ir prostatos echoskopinis tyrimas 8,31
28037 Veloergometrija 33,18
28038 Veloergometrija su kompiuterine spiroergometrija 41,50
28041 Echokardiografija M režimu ir dvimačiu režimu su dopleriniu tyrimu 49,81
28052 Elektrofiziologinis tyrimas per stemplę 60,63
28027 12 derivacijų EKG užrašymas kabinete be gydytojo aprašymo 4,16
22045 Diagnostinė ezofagogastroduodenoskopija 28,31

PROKTOLOGINIAI TYRIMAI

Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina eurais
29001 Digitalinis tiesiosios žarnos tyrimas 3,86
29008 Rektoskopija 16,63

ANESTEZIJOS PAGALBA

Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina eurais
33008 Žvaigždinio nervinio mazgo arba juosmens simpatinė blokada 121,70
33010 Plexus brahialis (peties rezginio) anestezija 73,82
33029 Bendra anestezija, atliekant kitas operacijas (endotrachėjinis metodas) iki 1 val. 320,02
33030 Tas pat iki 2 val. 385,59
33031 Tas pat iki 3 val. 633,55
33032 Tas pat ilgiau nei 3 val. 901,89
33033 Bendra anestezija atliekant kitas operacijas (intraveninis metodas) iki 1val. 94,68
33034 Bendra anestezija (kaukės metodas) iki 1 val. 103,71
33040 Regioninė anestezija chirurginėse operacijose (epiduralinis metodas) iki 1 val. 73,82
33041 * Tas pat iki 2 val. 124,77
33042 * Tas pat iki 3 val. 175,72
33043 * Tas pat iki 4 val. 226,77

 

PULMONOLOGIJA

Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina eurais

36003

Išorinio kvėpavimo parametrų nustatymas ,įvertinimas prieš ir po funkcinio mėginio su broncholitikais ir bronchospastikais (kompiuterio analize) ir

25,66

 

 AKUŠERIJA IR GINEKOLOGIJA

Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina eurais
39001 Gydytojo atliekama pirminė nėščiosios apžiūra pradedant dispanserizavimu 20,49
39005 Onkocitologinio tepinėlio paėmimas iš genitalijų 5,17
39006 Tepinėlio mikroflorai nustatyti paėmimas iš urogenitalinės sistemos 6,38
39010 Konsultacija kontracepcijos ir nėštumo išsaugojimo perspektyvos klausimais 3,86
39012 Kolposkopija ir jos išvadų aprašymas 15,42
39016 Gimdos kaklelio diatermokoaguliacija 44,22
39022 Gimdos spiralės įdėjimas (be spiralės kainos) 8,02
39023 Gimdos spiralės išėmimas 7,18
39027 Bartolinio liaukos atvėrimas 40,36

 

OFTALMOLOGIJA

Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina eurais
40045 Įstrigusio svetimkūnio pašalinimas iš ragenos ar skleros (be stebėjimo) 50,04
40141 Akipločio nustatymas 6,38
40143 Spalvų skyrimo tikrinimas spalvų lentelėmis 3,86

OTORINOLARINGOLOGIJA

Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina eurais
41001 Išorinės klausomosios landos svetimkūnių pašalinimas išplaunant 57,19
41035 Paracentezė 32,81
41039 Kraujavimo iš nosies sustabdymas užpakaline tamponada 85,42
41043 Kraujavimo iš nosies stabdymas krioterapijos būdu 113,01
41063 Tonzilektomija ar tonzilektomija su adenoidektomija vaikams iki 12 metų 205,05
41064 Tonzilektomija ar tonzilektomija su adenoidektomija vyresniems kaip 12 metų pacientams 257,66
41066 Adenoidektomija 113,01
41067 Paratonzilinio absceso atvėrimas 48,68
41083 Tracheostomija 164,56
17050 Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas automatizuota sistema 12,80
Audiogramos tyrimas su gydytojo aprašymu 21,66

 

DERMATOLOGIJA

Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina eurais

Gydytojo dermatovenerologo paslaugos:

42001 Pirminis sergančiojo odos liga ištyrimas (1 priėmimas) 20,49
42007 Karpų papiliomų gydymas elektrokoaguliacijos būdu (1 karpa) 6,16
42011 Pirminis vyro tyrimas dėl lytiškai perduodamų ligų (1 priėmimas) 17,42
42012 Pirminis moters tyrimas dėl lytiškai perduodamų ligų (1 priėmimas) 16,26
42013 Kraujo paėmimas ir paruošimas serologiniam tyrimui (1 procedūra) 4,87

 

NEUROLOGIJA

Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina eurais
43002 Akies dugno apžiūrėjimas, įvertinimas 3,79
43025 Blokados nervų kanaluose 42,22
43026 Epi. ir periduralinė blokada (nurodoma medikamentų kaina) 50,23

 

                          UROLOGIJA

Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina eurais
45008 Šlapimo pūslės kateterizacija 19,20
45011 Šlapimo pūslės kateterizacija ir nuolatinio kateterio įdėjimas, taip pat intrauretrinė lazerinė terapija vyrui arba vaikui iki pilnų 14 metų 122,34

 

SVEIKATOS TIKRINIMAS

Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina eurais
60035 Vykstančių į užsienį 13,24
60036 Norinčiųjų įsigyti civilinį ginklą 21,18
60037 Vairuotojų mėgėjų 18,55
60038 Aviatorių mėgėjų 26,49
60001 Nėštumo nutraukimas taikant vietinę nejautrą 48,22
60002 Nėštumo nutraukimas taikant visišką nejautrą 75,36

 

OFTALMOLOGIJA

Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina eurais

40142

Kompiuterinė perimetrija

25,66

                                                                                                      

Laboratorinių tyrimų kainos

BIOCHEMINIAI TYRIMAI

Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina eurais
15002 Bendrojo baltymo koncentracijos nustatymas 2,46
15004 Serumo baltymų elektroforezė agarozės gelyje 7,91
15011 Gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje nustatymas 1,58
15012 Gliukozės koncentracijos serume (plazmoje) nustatymas 1,47
15013 Gliukozės toleravimo mėginys 2,52
15018 Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas 2,05
15019 Kreatinino koncentracijos nustatymas 2,16
15021 Šlapalo koncentracijos nustatymas 1,68
15023 Bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas 2,05
15024 Didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas 2,99
15025 Mažo tankio lipoproteinų cholesterolio apskaičiavimas pagal Friedevaldo formulę 0,63
15026 Triacilglicerolių koncentracijos nustatymas 2,41
15028 Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas 1,88
15029 Tiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas 1,88
15030 Kalio koncentracijos nustatymas 1,27
15031 Natrio koncentracijos nustatymas 1,27
15032 Chloridų koncentracijos nustatymas 2,52
15033 Bendrojo kalcio koncentracijos nustatymas 2,63
15040 Geležies koncentracijos nustatymas 2,63
15043 Magnio koncentracijos nustatymas 3,21
15051 Kraujo dujų ir pH tyrimas 4,09
15060 Aspartataminotransferazės (ASAT/GOT) aktyvumo nustatymas 2,46
15061 Alaninaminotransferazės (ALAT/GPT) aktyvumo nustatymas 2,46
15062 Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas 2,46
15067 Kreatinkinazės  (CK) aktyvumo nustatymas 3,88
15068 Kreatinkinazės širdies izofermento  (CK-MB) aktyvumo nustatymas 6,19
15069 Kreatinkinazės širdies izofermento  (CK-MB) masės nustatymas 13,42
15071 Laktatdehidrogenazės  (LDH) aktyvumo nustatymas 3,30
15074 Alfa amilazės aktyvumo nustatymas 4,82
15078 Protrombino komplekso tyrimas protrombino – prokonvertino metodu (SPA) 4,20
15080 Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas  (ADTL) 4,62
15083 D-dimerų nustatymas imunoturbidimetrijos metodu 27,91
15120 Transferino koncentracijos nustatymas 9,49
15182 Vėžio žymens Ca 15-3 nustatymas 25,12
15184 Vėžio žymens Ca 125 nustatymas 19,45
15185 Prostatos specifinio antigeno  (PSA) nustatymas 15,85
15194 Feritino koncentracijos nustatymas 13,75
15198 Troponino T (TnT) nustatymas 15,05
15218 Narkotinių medžiagų nustatymas 31,01

HEMATOLOGINIAI IR BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI

Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina eurais
16002 Kapiliarinio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (norma) 6,56
16003 Kapiliarinio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (patologija) 6,56
16004 Veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (norma) 6,50
16005 Veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (patologija) 6,83
16006 Retikulocitų skaičiavimas (dažytame tepinėlyje) 1,63
16007 Retikulocitų skaičiavimas automatizuotu būdu 8,91
16008 Trombocitų skaičiavimas (dažytame tepinėlyje) 1,68
16009 Krešėjimo laiko pagal Sucharevą nustatymas 1,27
16010 Kraujavimo laiko pagal Duke nustatymas 0,63
16011 Kraujo tyrimas ENG nustatyti (kapiliariniame kraujyje) 1,21
16012 Kraujo tyrimas ENG nustatyti (veniniame kraujyje) 1,21
16013 Leukogramos skaičiavimas 2,68
16014 Kraujo tyrimas leukocitams nustatyti rankiniu būdu 1,21
16015 Kraujo tyrimas hemoglobino kiekiui nustatyti rankiniu būdu 1,21
16016 Kraujo tyrimas eritrocitams nustatyti rankiniu būdu 1,21
16035 Lupus erythematosus  (LE) ląstelės kraujyje 3,68
16041 Standartizuoto kraujavimo laiko nustatymas (Ivy metodu) 8,96
16048 Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu 5,51
16049 Šlapimo fizinių savybių nustatymas 0,11
16050 Šlapimo reakcijos nustatymas 0,25
16051 Šlapimo santykinio tankio nustatymas 0,25
16052 Kiekybinis gliukozės šlapime nustatymas 0,78
16053 Šlapimo nuosėdų mikroskopija (norma) 0,58
16054 Šlapimo nuosėdų mikroskopija (patologija) 1,88
16055 Bence-Jones baltymo šlapime nustatymas 1,47
16058 Kiekybiniai šlapimo mėginiai 2,41
16060 Kiekybinis baltymo šlapime nustatymas 2,46
16061 Zimnickio mėginys 1,68
16064 Koprogramos įvertinimas 2,05
16065 Reakcija slaptam kraujavimui nustatyti 0,47
16066 Pirmuonių išmatų tepinėlyje nustatymas 1,30
16067 Kirmėlių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas (Kato metodu) 1,68
16068 Spalinių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas (lipnios plėvelės metodu) 1,16
16069 Likvoro fizinių savybių nustatymas 0,25
16070 Eritrocitų skaičiaus nustatymas rankiniu būdu 1,10
16071 Kokybinis baltymo likvore nustatymas 0,42
16072 Likvoro citozė ir ląstelių diferencijavimas rankiniu būdu 2,05
16073 Rūgščiai atsparių bakterijų likvoro tepinėlyje nustatymas 1,27
16074 Dažyto tepinėlio morfologinis tyrimas 1,10
16076 Kiekybinis baltymo likvore nustatymas 2,46
16077 Bendras skreplių tyrimas (fizinės savybės, natyvinio preparato mikroskopija, dažyto tepinėlio mikroskopija) 5,61
16078 Skreplių fizinių savybių nustatymas 0,42
16079 Skreplių natyvinio preparato mikroskopija 2,52
16080 Skreplių dažyto tepinėlio morfologinis tyrimas (mikroskopija) 2,68
16081 Rūgščiai atsparių bakterijų skreplių tepinėlyje nustatymas 1,27
16084 Tepinėlio iš lytinių organų citologinis tyrimas 8,02
16085 Onkocitologinis ginekologinių tepinėlių tyrimas 7,39
16088 Rūgščiai atsparių bakterijų limfmazgio punktato tepinėlyje nustatymas 1,27
16089 Punktatų tyrimas rankiniu būdu 6,56
16090 Rūgščiai atsparių bakterijų punktato tepinėlyje nustatymas 1,27
16101 Sinovijinio skysčio tyrimas 7,14
16102 Nosies sekreto tyrimas 4,51
16104 Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh(D) priklausomybės faktoriaus nustatymas rankiniu būdu 2,93
16106 Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh(D) priklausomybės faktoriaus nustatymas stulpeliniu būdu 14,69
16119 Antikūnų prieš eritrocitus titro nustatymas rankiniu būdu 2,73
16139 ABO kraujo grupės nustatymas ( be Rh faktoriaus) rankiniu būdu 1,30

IMUNOLOGINIAI TYRIMAI

Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina eurais

18022

C reaktyvaus baltymo kiekybinis nustatymas

8,55

 

MOKAMŲ PROCEDŪRŲ ĮKAINIAI

 2016-06-01

Procedūros pavadinimas 1 procedūros kaina EUR 5 procedūrų kaina EUR
Elektrostimuliacija (1 laukas) 3,29 16,45
Impulsinės srovės (1 laukas) 2,94 14,70
Elektroforezė 5,82 29,10
Ertminė elektroforezė 5,44 27,20
UAD 2,50 12,50
Ultragarsas, fonoforezė (1 laukas) 3,29 16,45
Sinchroninė terapija 4,10 20,50
Magnetolazeris 2,94 14,70
Bioptronas 4,10 20,50
UVS terapija (lokali) 1,66 8,30
UVS (bendras) 6,66  33,30
BEMER 3000 4,10 20,50
Magnetomedas 4,10 20,50
Magniter, impulsinis magnetas ,,Avimp“ 2,50 12,50
Darsonvalizacija 3,29 16,45
Kompresinė terapija (limfodrenažas) 4,10 20,50
Inchaliacijos 4,16 20,80
Parafinas, purvo aplikacijos 8,31 41,55
Ergoterapeuto paslaugos 20,49

Gydytojo specialisto konsultacijos kaina – 20,49 EUR

Gydytojo radiologo konsultacijos kaina – 24,57 EUR

 

 

BŪTINOJI MEDICININĖ PAGALBA VISIEMS PACIENTAMS TEIKIAMA NEMOKAMAI

PACIENTŲ PAGEIDAVIMU: VADOVAUJANTIS KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS GARGŽDŲ LIGONINĖS VYRIAUSIOSIOS GYDYTOJOS

2016- 05 – 18  ĮSAKYMU Nr. 31   NUSTATOMI ŠIE PASLAUGŲ ĮKAINIAI

 

 1. INJEKCIJOS Į:

– raumenis                                                    2,30 Eur

– veną                                                              3,29 Eur

– poodį                                                            2,30 Eur

 

 1. INFUZINIŲ SISTEMŲ STATYMAS (ligonis su savo medikamentais):
 • 10-30 min.                                          5,52 Eur
 • ilgiau kaip 30 min.                         6,66 Eur
 1. PERRIŠIMAI                                    2,87 EUR

 

 1. SIŪLŲ ŠALINIMAS IŠ ŽAIZDOS          10,17 EUR

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                               Patvirtinta:

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2014-10-30 sprendimu Nr. T11-439

 

 

MOKAMŲ NEMEDICININIŲ PASLAUGŲ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS GARGŽDŲ LIGONINĖJE MAKSIMALIOS KAINOS

 

 

Paslaugos pavadinimas Paslaugos kaina (EUR)
Skaitmeninio vaizdo įrašymas į CD, pacientui prašant 1,45
Skaitmeninio vaizdo atspausdinimas rentgeno nuotraukoje, pacientui prašant:

·        35×43

·         20×25

 

5,79

3,48

Dentalinė rentgenograma 2,03
Neskaitmeninės rentgenogramos (atliktos ant nuotraukos) išdavimas, pacientui prašant 1,45
Neskaitmeninės dentalinės rentgeno nuotraukos išdavimas, pacientui prašant 2,00
Skaitmeninės rentgenogramos atspausdinimas ant popieriaus, pacientui prašant 0,87
Nemedicininės pažymos išdavimas 0,87

 

20401 Gydytojo radiologo konsultacija (1 procedūra) 24,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KINEZITERAPIJA

Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina eurais

Kvėpavimo gimnastika (1 procedūra):

08001 Individualus užsiėmimas 4,16
08002 grupinis užsiėmimas 2,50

Aktyvūs pratimai reabilituojant po

įvairių ligų (atlieka pats ligonis, prižiūrimas specialisto,

1 procedūra):

08003 Grupinis užsiėmimas 3,74
08004 Individualus užsiėmimas 5,82
08005 Grupiniai organizmą stiprinantys KT užsiėmimai (1 procedūra) 5,30

KT vandenyje (1 valanda):

08013 Individualus užsiėmimas 9,97
08014 Grupinis užsiėmimas 6,66
08017 Stuburo tempimas ir mankšta salėje 5,82

Taikomoji KT:

08018 Individualus užsiėmimas 8,31
08019 Grupinis užsiėmimas 5,82
12028 Haloterapija 4,00

 

 

 

 

 

 


Svarbi informacija:

Priėmimo - skubios pagalbos skyriaus telefono nr.:
8 46 452166

Registratūros telefono
nr.: 8 46 453942

Pasitikrink ar tu draustasPraneskite apie korupcija

SEO, Svetainių kūrimas www.internetsolutions.lt
SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,
Visos teisės saugomos: gargzduligonine.lt
SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,