Telefono Nr. 8 46 452476 Fakso Nr. 8 46 453372 El.paštas - info@gargzdul.lt
Tilto g. 2 LT-96137 Gargždai Lietuva

Įsakymas

 

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS

GARGŽDŲ LIGONINĖS

VYRIAUSIOSIOS GYDYTOJOS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ELGESIO KODEKSO TVIRTINIMO

 

2014 m. sausio mėn. 10 d. Nr. 2

Gargždai

 

 

 

1. T v i r t i n u elgesio kodeksą (pridedamas).

2. N u s t a t a u, kad šis kodeksas įsigalioja nuo 2014-01-10.

3. N u r o d a u visiems ligoninės darbuotojams susipažinti su elgesio kodeksu pasirašytinai.

4. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu vyriausiosios gydytojos pavaduotojai medicinai Virginai Ruškienei.

 

 

 

Vyriausioji gydytoja                                                                                                   Alma Grikšienė

Nuorašas tikras:

 


Svarbi informacija:

Priėmimo - skubios pagalbos skyriaus telefono nr.:
8 46 452166

Registratūros telefono
nr.: 8 46 453942

Pasitikrink ar tu draustasPraneskite apie korupcija

SEO, Svetainių kūrimas www.internetsolutions.lt
SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,
Visos teisės saugomos: gargzduligonine.lt
SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,